En Verden med L-Elementer
Båsesystemer
Opbevaring af materialer
Ensilage Silo
Græs & Majs Ensilage
Genbrugsstationer
Kornlager
Saltlager
Idrætscenter
Opbevaring

L-elementer, også kaldet siloelementer, har mange anvendelsesområder. Fra plansilo til støttemur. Fra havemur til læsserampe. Siloelementer er en smart og kosteffektiv løsning til både landbrug og industri.

L-elementer til landbrug
L-elementer, også kaldet siloelementer, er ofte brugt indenfor landbrug til f.eks.: Ensilage, Korn, Foderstoffer, Gødning, Møddingpladser

L-elementer til industri
Indenfor industri bruges L-elementer typisk som siloelementer eller til f.eks.: Affald, Brandsikker opbevaring, MaterialepladserStøttemureDamme.

L-elementer til kommuner
I kommuner benyttes L-elementer typisk i forbindelse med: GenbrugspladserJord/grus/stenbåseSalt/slamlagre,
Rensningsanlæg, Forsinkelsesbassiner.

L-elementernes udformning og fleksibilitet giver uanede konstruktionsmuligheder og tilpasses den enkelte byggesag.

Alle L-elementer er dimensioneret i henhold til Eurocode 2 (DS/EN 1992-1-1). L-elementerne udføres i beton 35 med dæklag på minimum 35 mm og opfylder gældende normer, miljø- og sikkerhedskrav.

L-Elementet leveres i 6 højder, L-150, L-240, L-245, L-300, L-305 og L-400.

L-Elementet er et simpelt betonelement der bruges til mange formål og industrier. L-Elementet er oprindeligt konstrueret til opbevaring af alle typer for ensilage og afgrøder. Til ensilage siloer og biogasanlæg leveres forskellige opbygninger og udformninger med enten beton- eller asfaltbund.

Med simple standarder, der er beregnet til tosidet tryk, er det nemt og enkelt at tilpasse elementerne til ethvert behov.

Produktkatalog L-Elementer

Montage- og Leveringsvejledning

ns-logo-keep-it-simple
kasper_larsen

Salg Danmark

Kontakt Kasper Larsen hvis du har spørgsmål.

salgschef_john_meier

Salg Danmark

Kontakt John Meier hvis du har spørgsmål.

torben

Salg Sjælland

Kontakt Torben Jensen hvis du har spørgsmål.