Facadeelementer til
Landbrug og Industri
Sandwich facader
Kvægstalde
Butikker
Administrationsbygninger
Lagerbygninger
Værkstedsbygninger

Vi producerer betonelementer til alle typer af byggeri blandt andet indenfor Industri, Landbrug, Detail og Boliger

Give Elementer producerer, leverer og monterer præfabrikerede betonelementer til byggerier med mange formål, blandt andet til industri, landbrug, detail og boliger. Leverancerne af vægelementer suppleres med dæk og tagelementer, så projektet kan leveres som en komplet bygning. Vægelementerne leveres direkte fra vores fabrik til byggepladsen.

Betonelementer fra Give Elementer er lette at projektere med, de har en stor fleksibilitet og mange sammenbygningsmuligheder, hvilket vores kunder udnytter til at skabe tidsbesparelser og forenklinger i byggeprocessen.

Betonelementerne er vedligeholdelsesfrie, ud over almindelig bygningsrenholdelse. Elementerne kan leveres med et stort udvalg af frilagt natursten eller glat grå eller farvet beton. Elementerne kan herudover udføres med indvendige pudsede flader med grå eller lys pudslag.

Vi tilbyder efter kundeønske at indstøbe vinduer, ventiler og tagrem i betonelementerne.

Give Elementer tilbydes med baggrund i faste standarder og typer, der mål  tilpasses det enkelte byggeri.

Hos Give Elementer arbejder vi ud fra enkelthedens princip – det behøver ikke være svært. Gennem mere end 55 år har vi superoptimeret vores produktion, forkortet procestiden og holdt vores omkostninger lave – til fordel for både bygherrer og entreprenører.

Vi tilbyder betonelementer af høj kvalitet, leveret til den aftalte tid og konkurrencedygtige priser.

Produktkatalog Facadeelementer

Dimensioner Facadeelementer

Standard Vægelement

Vægelementtype

Tykkelse

Højde

Længde

Modeltegning

Klik på billedet for at forstørre.

Brystningselement

Vægelementtype

Tykkelse

Højde

Længde

Modeltegning

Klik på billedet for at forstørre.

Vendeelement

Vægelementtype

Tykkelse

Højde

Længde

Modeltegning

Klik på billedet for at forstørre.

Ribbeelement

Vægelementtype

Tykkelse

Højde

Længde

Modeltegning

Klik på billedet for at forstørre.

ge-logo-keep-it-simple

Facadeelementer kan tilbydes udført med et stort udvalg af frilagte natursten eller udførsel i glat grå eller farvet beton:

Facadeelementerne kan herudover udføres med indvendige pudsede flader med grå eller lys pudslag.

Skillevægge leveres med en formglat og en pudset side.

Bagmurselementer leveres med murbindere og formglat på indvendig side.

Alle Give Elementer støbes i konstruktionsbeton efter gældende forskrifter for betonelementer og er overvåget og certificeret af Bureau Veritas.

* Særlige forhold ved Sø- og Bakkesten​
Som følge af stenmaterialernes beskaffenhed, vil der fra tid til anden være risiko for lokale farve udtræk og misfarvninger i de frilagte overflader der indeholder Sø- og Bakkesten i miljøklasse M. Disse misfarvninger skyldes lette korn, rødsten (okker/rust sten ) mv.  der i varierende omfang findes i de forekomster der udvindes i. Man forsøger i videst muligt udstrækning at undgå at de lette korn medføre gennemslag på overfladen, men det kan ikke udelukkes at der i perioder kan opstå misfarvninger og udtræk i overfladerne. Dette må betragtes som en del af facaden dvs. der er ingen reklamationsret på overstående .  
Ønskes risikoen for misfarvninger minimeret, bør man vælge en frilagt sten i klasse A eller E som f.eks. knust granit

** Særlige forhold ved glatte overflader
I forbindelse med levering af formglatte betonoverflader (især udpræget ved mørke overflader), vil der fra tid til anden være kalkudfældninger at se – enten på leverede elementer, eller på elementerne kort tid efter montage. Dette er der ikke noget unormalt ved! Udfældningerne forsvinder som regl af sig selv, når elementerne har været udsat for vejr og vind i 1-3 år. Udbredelsen af udfældningerne er størst på elementer der er produceret i for- og efterår, idet elementerne her udsættes for kulde og regn i en ung alder.

kasper_larsen

Salg Danmark

Kontakt Kasper Larsen hvis du har spørgsmål.

salgschef_john_meier

Salg Danmark

Kontakt John Meier hvis du har spørgsmål.

torben

Salg Sjælland

Kontakt Torben Jensen hvis du har spørgsmål.