fbpx

Give Elementer søsætter 5-års-strategi for mere klima- og miljøansvarlige tiltag

Pressemeddelelse fra Give Elementer – Juni 2023

Hos Give Elementer har man i årtier produceret eftertragtede betonelementer for byggebranchen i landbrug og industri. Nu tager producenten for alvor udfordringerne op, hvad angår fremtidens ansvarlige betonindustri.

Give Elementer har for nylig fået ny administrerende direktør, og har pr. 1. maj i forbindelse med de nye og langsigtede strategier ansat en bæredygtighedsansvarlig, som skal hjælpe med at implementere en ny og grønnere, ansvarlig og fremtidsorienteret tankegang i hele virksomhedens virke.

Gennemgribende ansvarlighed som omdrejningspunkt

Under ledelse af Adm. Direktør Karsten Rewitz, som har 11 års ledelseserfaring i betonbranchen, befinder Give Elementer sig netop nu i en interessant transformationsproces mod en langsigtet og ansvarlig, grønnere tilgang som producent af fremtidens betonelementer. – Vi står over for den store udfordring at arbejde for en både mere effektiv og miljøvenlig produktion under stigende kompleksitet i branchen, fastslår Karsten Rewitz, og fortsætter:

– Vi sætter fokus på virksomhedens velkendte kernekompetencer og det at være en ansvarlig og attraktiv, troværdig leverandør, samarbejdspartner og arbejdsplads. I den forbindelse er vi gået i gang med at inddrage alle vores medarbejdere aktivt i denne proces, samtidig med at vi tilpasser og udvikler vores ydelser til kundernes og samfundets stadig mere avancerede behov og visioner.

– Vi tror på, at vi som betonelementproducent med et solidt fundament på markedet og stærke ejere, som har vilje til at investere i en grønnere fremtid, kan være med til at sætte retningen i branchen. Dette kommer til at ske i forlængelse af det koncept, vi hos Give Elementer har om at holde tingene enkle og fokusere på vores kernekompetencer. Vi er klar over, at fremtidig succes i betonindustrien afhænger af, at vi handler med gennemgribende omtanke for miljø, klima og ressourceforbrug, og at vi tænker mere bæredygtigt i alt, hvad vi gør, konstaterer Adm. Direktør Karsten Rewitz, som netop har præsenteret en 5-års-strategiplan med grønnere ansvarlighed som omdrejningspunkt.

Kommende konkrete tiltag

Den nyansatte bæredygtighedsansvarlige Klaus Haugsted fortæller:

– Den 5-års-strategiplan, jeg skal være med til at implementere, sigter mod at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030, sammenlignet med virksomhedens 1990-niveau, og de konkrete tiltag bliver: at optimere vores betonrecepter og skabe en overgang til alternative bindemidler for at reducere cementforbruget; udvikling af lettere betonelementer via optimeret produktdesign; reduktion af energiforbruget i virksomheden; skifte over til eldrevne maskiner og bio-brændsel i produktion, under transport, og ude på byggepladserne; udarbejdelse af EPD-bæredygtigheds-varedeklarationer for vores produkter; samt ikke mindst indarbejdelse af en grønnere og ansvarlig tankegang ud i alle led og aktiviteter.

– Dette forudsætter, at medarbejdere på alle niveauer og felter inddrages og engageres i den vigtige og spændende transformationsproces, vi nu springer ud i, konkluderer Klaus Haugsted, og afslutter:

– Vi har nedsat et team af 10 udvalgte medarbejdere, som skal være ambassadører internt i virksomheden, og som skal inddrages på en måde, så de dagligt kan støtte og virkeliggøre vores initiativer og tiltag ud fra den fremtidsorienterede tankegang i forhold til miljø, klima og ressourceforbrug.

Allerede på rette vej

I forvejen har Give Elementer i flere år arbejdet med genanvendelse af vand, hvor man har opnået 90 % reduktion i brugen af vandværksvand i produktionen, samt med udskiftning af fossile brændstoffer med grønne energikilder og LED-belysning.

Virksomheden deltager aktivt i et energinetværk i Give, som stiler mod at blive selvforsynende med grøn energi. Give Elementer er desuden i gang med at ombygge en tredjedel af fabrikken til mere miljørigtig produktion.

Direktør Karsten Rewitz fremhæver, at Give Elementer allerede har reduceret cementindholdet med op til 25 % i visse recepter, og desuden reduceret vægten på betonelementprodukterne. Betonrecepter såvel som produktdesign vil blive yderligere optimeret. Der arbejdes på at finde delvise alternativer og supplementer til bindemidlet cement, og der tilstræbes genanvendelse af så meget beton som muligt inden for gældende normer og kvalitetskrav.

Direktør Karsten Rewitz er på fjerde år aktivt engageret i ‘Bæredygtig Beton Initiativ’, en styregruppe, som arbejder for reduceret CO2-udledning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Adm. Direktør Karsten Rewitz, Give Elementer
Give Elementfabrik A/S
Hjortsvangen 19
7323 Give
tlf. 76 70 15 40, mobil 26 33 15 41
e-mail kre@elementer.dk

ge-logo-keep-it-simple
kasper_larsen

Salg Danmark

Kontakt Kasper Larsen hvis du har spørgsmål.

salgschef_john_meier

Salg Danmark

Kontakt John Meier hvis du har spørgsmål.

torben

Salg Sjælland

Kontakt Torben Jensen hvis du har spørgsmål.