fbpx

Give Elementer fastholder resultatet på trods af lavere markedspriser og øget kapacitet hos konkurrenterne

Trods øget mængdeudbud i betonelementbranchen og pres på priserne, er det lykkedes for Give Elementer at fastholde sin bundlinje, dog med en marginal nedgang i omsætningen, der tilskrives en faldende aktivitet indenfor landbruget. Bestyrelsen betegner årets resultat som tilfredsstillende.

Tendensen har siden driftsåret 2018/2019, hvor der skete en regnskabsmæssig opdeling mellem Give Elementers tre selskaber: Give Elementfabrik A/S, NS Give Elementer A/S og Lundsby Industri A/S været, at Give Elementer gruppen i højere grad har fokuseret på erhvervssegmentet, hvor salget af særligt vægelementer til industri- og detailbyggeri har udviklet sig positivt.

Gruppens samlede omsætning i det netop afleverede regnskab er reduceret marginalt i forhold til året før, mens bundlinjen er uændret. Mange landmænd har planer om byggeprojekter, der forventes at materialisere sig i takt med lempede kreditgivningsregler og alternativ finansiering. Desuden forventes det, at aktiviteterne indenfor landbruget vil øges i takt med, at der sker en afklaring af Brexit situationen, og på den usikkerhed der er skabt af sporadiske udbrud af svinepest i vores nabolande.

”Med et landbrug i modvind, har vi de seneste år haft fokus på at øge salget til erhvervsbyggeri, og det er vi lykkedes med igen i år. Her har salget udviklet sig positivt og vi oplever f.eks. stor efterspørgsel på vores isolerede betonelementer, der bliver taget godt imod blandt andet hos landets dagligvarebutikker. Derudover har vi igen i år haft god aktivitet med leverancer til byggerier indenfor CO2 neutral og vedvarende energi”, fortæller Henrik Damø, adm. Direktør i Give Elementfabrik A/S.

Investeringer i produktion og miljørigtig teknologi

Man har i regnskabsåret fortsat investeringerne i en modernisering af produktionsudstyret og har øget produktionsarealet, så virksomheden i dag råder over en tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme den øget efterspøgelse. På miljøsiden recirkuleres helt naturligt overskudsmaterialer og procesvand, der genbruges i produktionen. Dette er eksempler på miljøtiltag, der bidrager til at nedbringe virksomhedens CO2 aftryk.
”Vi støtter og deltager i `Bæredygtig Beton Initiativet´ fra Dansk Beton, og vi deltager i øvrigt i tilsvarende projekter med vores kunder, hvor det handler om at nedbringe bygningernes samlede CO2 aftryk”, slutter Henrik Damø.

Give Elementer leverer betonelementer til hele Norden og er på få år vokset fra 90 til 150 medarbejdere.

Yderligere information:

Kontakt Henrik Damø, adm. direktør, Give Elementer, på mail hsd@elementer.dk eller

tlf. 76 70 15 40

Fakta om Give Elementer

Antal medarbejdere: 150

Produktionsenheder i Give og Nørre Snede samt datterselskabet Lundsby Industri i Gedsted

Etableret: 1964

Produkter: Give Elementer producerer, leverer og monterer præfabrikerede, modulopbyggede betonelementer til landbrug og industri.

Læs mere om Give Elementer på www.elementer.dk

ge-logo-keep-it-simple
kasper_larsen

Salg Danmark

Kontakt Kasper Larsen hvis du har spørgsmål.

salgschef_john_meier

Salg Danmark

Kontakt John Meier hvis du har spørgsmål.

torben

Salg Sjælland

Kontakt Torben Jensen hvis du har spørgsmål.